เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท เคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เราคือ หนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายวัสดุและงานระบบปรับอากาศ สำหรับงานตกแต่งภายในพื้นที่ ที่ต้องการการดูแลพิเศษในโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด แห้องแลป ห้องแยกโรค และห้องเอกซเรย์ รวมถึงแผนกพักพื้นที่ต้องการความสะอาดของระบบอากาศ และงานตกแต่งภายในที่ดูแลเป็นพิเศษ เราจึงไม่หยุดยั้งพัฒนาสินค้า และบริการ ให้ตรงกับความต้องการของยุคสมัย และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว