ABOUT US

ABOUT US

KT-INTERNATIONAL Co., Ltd.

KT -INTERNATIONAL  เราคำนึงถึงความสะอาดในห้องผ่าตัด เป็นหลัก รวมถึงการคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผ่าตัดจะต้องดีที่สุด ทันสมัยที่สุด และปลอดเชื้อมากที่สุด “ห้องผ่าตัด”

เราและทีมงาน พร้อมพัฒนา ติดตั้งระบบต่าง ๆ ซึ่งจะทำ ให้ ทุกคลินิกและทุกโรงพยาบาล  ก้าวสู่มาตรฐาน สากล ดั่งห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล และคลินิก ระดับแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการติดเชื้อ, การควบคุมอากาศภายในห้องผ่าตัด,ระบบไหลเวียนอากาศ, ควบคุมความชื้น, ความคุมความดัน, ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐานของห้องผ่าตัด (Operating Room )ต้องมีอะไรบ้าง?

ห้องผ่าตัด (Operating Room) ที่ได้มาตรฐานควรจะเป็นไปตามข้อกำหนด

1.ระบบควบคุมอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น

ระบบควบคุมอากาศภายในห้องผ่าตัด หรือ Air Handling Unit (AHU) ทำหน้าที่เติมอากาศเข้าและปล่อยอากาศออก เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่าตัด โดยจะต้องสามารถหมุนเวียนอากาศภายในห้องได้ไม่ต่ำกว่า 20-25 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง หรือ >25 ACH (ACH ย่อมาจาก Air Changes Per Hour หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงอากาศต่อชั่วโมง) และจะต้องมีการรับอากาศจากภายนอกด้วย เพื่อให้อากาศเข้ามาหมุนเวียนในห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง หรือ >5 ACH และไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง โดยต้องผ่านระบบการกรองอากาศ (Air Filtration) ที่มีแผงกรองอากาศ 3 ระดับ ทั้ง Pre Filter (ประสิทธิภาพในการกรอง 25-30%), Medium Filter (ประสิทธิภาพในการกรอง 90-95%) และ HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งเป็นตัวกรองคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ 99.97% ในการกรองอากาศที่มีอนุภาคเล็กถึง 0.3 ไมครอน

อุณหภูมิในช่วง 17-27ºC ซึ่งอุณภูมิที่เหมาะสมระหว่างทำการผ่าตัดจะอยู่ที่ 20-23ºC และมีความชื้นสัมพันธ์ระหว่าง 50-60% ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ความดันภายในห้องผ่าตัด

ความดันภายในห้องผ่าตัดต้องเป็นแรงดันบวก (Positive Pressure) คือต้องมีค่าแรงดันอากาศภายในห้องมากกว่า 2.5 pascal เมื่อเทียบกับค่าแรงดันอากาศของพื้นที่ข้างเคียง หรือเรียกได้ว่าความดันภายในห้องผ่าตัด ต้องสูงกว่าความดันภายนอก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ้า พื้นห้อง เพดาน หรือประตู ก็ต้องปิดสนิทไม่มีรูพรุน และสามารถกันความดันบวกได้ด้วย จึงทำให้อากาศไหลออกจากห้องผ่าตัดได้ แต่ไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ (ยกเว้นอากาศที่ผ่านท่อรับอากาศเข้ามา) ด้วยระบบแรงดันจากบนลงล่าง (lamina Airflow) เพื่อควบคุมอากาศสะอาดมาก ไปหาอากาศสะอาดน้อย และป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอก เข้าสู่ภายในห้องผ่าตัด

2.มาตรฐานของพื้นห้องผ่าตัด

ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
          วัสดุที่จะนำมาใช้เป็นพื้นของห้องผ่าตัดจะต้องเป็นวัสดุเฉพาะ ตัวพื้นของห้องผ่าตัดจะต้องเป็นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ รูพรุน กันน้ำ กันไฟ ไร้ซอกหรือ หลืบ เพื่อป้องกันการสะสม ฝุ่นละออง ของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อโรค อันเป็นสาเหตุที่จะทำให้คนไข้เสี่ยงติดเชื้อได้

รองรับน้ำหนักได้ดี
          ในห้องผ่าตัดจะมีเครื่องมือ อุปกรณ์มากมาย รวมถึงเตียงผ่าตัดด้วย ซึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักมาก ดังนั้นตัวพื้นจะต้องแข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มีคววามหนา ที่ 2 มม ขึ้นไป

ทำความสะอาดง่าย
          แม้จะเป็นพื้นผิวเรียบ แต่ต้องเรียบและไม่ลื่นด้วย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ จากการลื่นล้มของทุกคนในห้องผ่าตัด อีกทั้งตัวพื้นเองยังต้องมีความทนทานต่อการขัดสีได้ดี เพราะน้ำยาที่นำมาใช้ทำความสะอาดพื้นห้องผ่าตัด จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์เป็นกรด

ป้องกันไฟฟ้าสถิต
          วัสดุที่นำมาทำพื้นห้องผ่าตัดจะต้องมีค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสถิตย์ตามมาตรฐาน EN1815 เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต อันอาจก่อให้เกิดอันตรายในห้องผ่าตัดได้ (ยาสลบบางชนิดติดไฟได้ง่าย และอาจระเบิดได้ การมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตจึงมีความสำคัญมาก) ดังนั้นเราจึงต้องใช้วัสดุที่ตรงตามมาตรฐานและมีระบบสายดิน เพื่อป้องกันการเกิดสถิตย์ภายในห้องผ่าตัด

3.ผนัง และฝ้าสำหรับห้องผ่าตัด

ผนัง ฝ้า เพดาน ของห้องผ่าตัด เราใช้เป็นแผ่นคอมแพคลามิเนท (Phenolic Resin Compact Laminate) มีความหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร และระหว่างรอย ต่อ จะเป็น PU ชนิดพิเศษ เพื่อ การยึดเกาะ

และไม่ให้ เกิดการรั่วไหล ของอากาศ   เพื่อให้ทนทานต่อแรกกระแทก โดยวัสดุ ที่เหมาะสำหรับผนังห้องผ่าตัดมีดังนี้

- ผิวเรียบเสมอกันทั่วทั้งแผ่น
- ความสูงจากพื้น ถึงฝ้าไร้รอยต่อ แนวตั้ง

- ทนกรดด่างชนิด
- ทนการขีดข่วน
- ทนแรงกระแทก
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรีย

ซึ่งเพดานห้องผ่าตัด ควรสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร และควรเป็น Phenolic Resin compact laminate ชนิดเดียวกันกับฝ้า

4.ประตู Airtight สำหรับงานห้องผ่าตัด

ตามมาตรฐานสากล ประตูของห้องผ่าตัดต้องเป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดผนึกแน่น (Hermetic Seal Door ) เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ และป้องกันอากาศรั่วไหล ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูแบบไร้การสัมผัสด้วย (ประตูอัตโนมัติ) พร้อมสวิทซ์ควบคุมแบบ Switch with out contract

สมารถเลือกฟังชั่นการเปิด ปิดด้วย ระบบ Sensor หรือ ควบคุมด้วย มือ  โบก ( Magic Switch )

ด้วยข้อศอก ( ELBOW ) และเท้า ( Kick switch / Foot Switch )