บริษัท เคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เราคือ หนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายวัสดุผนังและ ประตู ห้อง ผ่าตัด รวมถึง และงานระบบปรับอากาศ ภายในห้อง ที่ต้องการการ ดูแลเป็นพิเศษ ในสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก เช่น ห้องผ่าตัด ห้องแลป ห้องแยกโรค ห้อง ปลอดเชื้อ และห้องเอกซเรย์ รวมถึงแผนกพักฟื้นที่ต้องการความสะอาดของระบบอากาศ และงานตกแต่งภายในที่ดูแลเป็นพิเศษ เราจึงไม่หยุดยั้งพัฒนาสินค้า และบริการ ให้ตรงกับความต้องการ เฉพาะทางและ พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็น ความโดดเด่น ของทีมงานที่ให้ บริการติด ตั้งที่มีความ ชำนาญเฉพาะทาง และการจัดจำหน่ายสินค้าทึ คัดสรรค์ มาแต่สิน ค้าที่มีคุณ นำและเป็น Brand ชั้นนำ

Wall Guard

แบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สินค้าและบริการ

ออกแบบ

จำหน่ายวัสดุ

ติดตั้ง

บริการครบวงจร


คลิกเพื่อติดต่อด่วน

คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

ขอใบเสนอราคา

คลิกที่นี่